Mesures d'Higiene Covid-19

(actualitzat: 26/06/2020)

L’HOTEL PRESIDENT PRENDRÀ TOTES LES MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ OBLIGATÒRIES DICTADES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES DEL GOVERN ESPANYOL PUBLICADES I RECOLLIDES EN L’ORDRE SND/458/2020 DE 30 DE MAIG, BOE 153.

EL NOSTRE PERSONAL ESTÀ PREPARAT PER COMPLIR I IMPLEMENTAR TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19

-Protocols de neteja d’habitacions per evitar contaminació creuada.
-Utilització dels EPI’s obligatoris en totes les dependències.
-Reforçar la periodicitat de la neteja i desinfecció en totes les zones comuns.
-Posar a disposició del clients gels desinfectants a l’entrada de les zones comuns.
-Eliminar en la mesura del possible tots aquells objectes susceptibles de transmissió del virus (cartes de restaurant, bar, informacions en paper, etc).

MESURES QUE HAURÀ DE SEGUIR EL CLIENT PER EVITAR CONTAGIS
Aquestes mesures són d’obligat compliment i estan recollides en les ordres ministerials SND/458/2020, de 30 de maig de 2020, i publicades en el BOE 153.
Fer ús dels dosificadors de gel desinfectant de mans a l’entrada de les àrees comunes, així com de les papereres per eliminar mocadors i residus.
Fer ús de mascaretes on estigui indicat a l’establiment mitjançant cartell o senyalística. També quan no es pugui mantenir la distància de 2 metres entre persones.
S’han de respectar els aforaments establerts per als diferents recintes (bar, jardins, piscines, recepció, lavabos, menjador, etc), així com els horaris, que es poden veure alterats o restringits en funció de l’ocupació. Si algun dels espais es troba al límit de l’aforament no es permetrà l’entrada de més persones.
Els ascensors s’utilitzaran de forma individual o amb les persones que comparteixin la mateixa habitació.
No està permès moure taules, cadires, tamborets o gandules en tot el recinte de l’hotel, per tal de garantir les distàncies de seguretat (2 metres).
El Miniclub i algunes de les activitats d’animació com ball amb orquestra es poden suspendre per motius de seguretat.
La limitació de capacitat imposada amb motiu de la COVID-19 no permet que les gandules estiguin reservades sense utilitzar. El personal de l'hotel retirarà les tovalloles de les gandules reservades.

RESTAURANT
El personal de sala assignarà les taules als clients, i es desinfectaran juntament amb les cadires després de cada ús.
Els horaris de restaurant seran assignats a cada client i hauran de ser respectats per tal de complir amb l’aforament.
El servei de restaurant serà de bufet assistit, és a dir, el client no podrà manipular el menjar en cap cas.

SI PRESENTA SÍMPTOMES
Ha de comunicar-ho a recepció, i nosaltres contactarem immediatament amb els serveis mèdics.
A partir d’aquest moment haurà de seguir les instruccions que dicti el servei mèdic i, si cal, s’haurà d’aïllar a la seva habitació per un període de temps que fixaran els metges.
Nosaltres ens farem càrrec de la neteja i desinfecció periòdica de la seva habitació i de proporcionar-li el material higiènic necessari, així com portar-li els àpats a l’habitació.

AQUESTES SÓN LES NORMES QUE REGEIXEN EN AQUEST MOMENT. QUALSEVOL CANVI O MODIFICACIÓ QUE ES PRODUEXI L’ANIREM ACTUALITZANT PER A LA SEVA CORRECTA INFORMACIÓ.
MOLTES GRÀCIES